Sách vải kỹ năng cho bé chủ đề TOÁN HỌC

Tổng hợp các trang sách vải kỹ năng cho bé chủ đề toán học, giúp bé làm quen với các khái niệm cơ bản đầu tiên của toán học thông qua việc sử dụng 10 đầu ngón tay tương tác cùng các kỹ năng của sách vải Quietbook.