Sách vải kỹ năng cho bé chủ đề MÀU SẮC

Tổng hợp các trang sách vải kỹ năng cho bé chủ đề màu sắc, giúp bé làm quen với các khái niệm cơ bản về màu sắc cơ bản, thứ cấp, trung cấp... thông qua việc sử dụng 10 đầu ngón tay tương tác cùng các kỹ năng của sách vải Quietbook.