Sách vải kỹ năng cho bé chủ đề KỸ NĂNG ỨNG DỤNG

Trang sách vải kỹ năng cho bé chủ đề KỸ NĂNG ỨNG DỤNG, giúp bé làm quen với các loại kỹ năng ứng dụng tương ứng với các hoạt động sinh hoạt hàng ngày thông qua việc sử dụng 10 đầu ngón tay tương tác cùng các kỹ năng của sách vải Quietbook.