Sách vải kỹ năng cho bé chủ đề GIAO THÔNG

Tổng hợp các trang sách vải kỹ năng cho bé chủ đề GIAO THÔNG, giúp bé làm quen với các khái niệm cơ bản về các loại phương tiện, loại hình và hoạt động GIAO THÔNG thông qua việc sử dụng 10 đầu ngón tay tương tác cùng các kỹ năng của sách vải Quietbook.